Uw mening (klachten)

De huisartsen en medewerkers van de praktijk streven er naar u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Het kan gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over de behandeling, de bejegening of het gedrag van de arts of medewerker. Uw klacht kan ook met andere zaken te maken hebben zoals de organisatie in de praktijk.

Mocht u een klacht hebben dan zou ik het op prijs stellen deze met u in een persoonlijk onderhoud te bespreken. Aarzelt u niet om direct contact met de assistente of met mij op te nemen!

Indien u het niet eens bent met de geboden oplossing, kunt u een beroep doen op de onafhankelijke klachtencommissie van de praktijk bij de “Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg”.

Meer informatie op skge.nl