Over de praktijk

Welkom op de website van onze praktijk. Wij leveren u graag laagdrempelige en goed bereikbare zorg, modern en accuraat volgens de laatste medische inzichten en landelijke kwaliteitseisen.

De praktijk heeft een lange geschiedenis in het centrum van Huissen maar sinds 2012 zijn we gevestigd in Medisch Centrum Loovelden, in een ruim en fris nieuwbouwcomplex, samen met diverse andere zorgaanbieders.

Huisartsenpraktijk S. Broens biedt reguliere huisartsenzorg aan ruim 3400 patiënten. De praktijk werkt volgens de geldende standaarden van de beroepsgroep en voldoet aan geldende wetgeving. Vanaf 2014 is de praktijk geaccrediteerd volgens de kwaliteitsnormen 2.1 van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). De laatste visitatie door de NHG Praktijkaccreditatie (NPA) vond plaats op 23 juni 2022. Het NPA-keurmerk is verlengd tot aan 1 januari 2026. 

De praktijk functioneert sinds 2011 onder verantwoordelijkheid van de huidige huisarts, maar heeft al een lange geschiedenis in het centrum van Huissen. Sinds 2012 zijn we gevestigd in Medisch Centrum Loovelden. Binnen dit centrum werken (para)medici samen als GEZ-Stichting (Geïntegreerde Eerstelijnszorg) om zorg op maat te bieden. De Stichting Medisch Centrum Loovelden richt zich daarnaast op het versterken van de band met het naastgelegen Integraal Kindcentrum Binnenstebuiten en bewoners uit de wijk Loovelden rondom preventieve thema’s als bewegen en bestrijden van overgewicht.  

De praktijk is lid van de Huisartsengroep (HAGRO) Huissen-Angeren en van de regionale huisartsencoöperatie Onze Huisartsen (OH) Arnhem. Onze Huisartsen Arnhem coördineert onder meer de huisartsenzorg in de avonden, nachten en weekenden (huisartsenposten). Ook regelt OH de programmatische zorg voor chronisch zieken. De praktijk neemt deel aan vijf regionale zorgprogramma’s, namelijk: diabetes, hart- en vaatziekten (CVRM), chronische longziekten (COPD), Astma en Ouderenzorg.

De praktijk ondersteunt tevens patiënten bij het stoppen met roken. 

De praktijk neemt verder deel aan de jaarlijkse griepvaccinatiecampagne en verzorgt het bevolkingsonderzoek voor baarmoederhalskanker.