Privacyverklaring

De praktijk gaat zorgvuldig om met uw medische gegevens. Op grond van de wet AVG heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

In onze privacyverklaring leest u welke rechten u heeft en wat onze plichten zijn op grond van de AVG en de WGBO. U kunt voor nadere uitleg ook contact met de praktijk opnemen.

Privacyverklaring


Wilt u gebruik maken van uw rechten ten aanzien van uw medisch dossier? Vul dit aanvraagformulier in en lever dit in bij onze assistente.

Aanvraagformulier medisch dossier