Uitwisselen medische gegevens

Als uw huisarts kan ik uw medische gegevens delen met andere zorgverleners. Uw apotheek kan dit ook.

Bijvoorbeeld als een andere arts of apotheek uw medische gegevens nodig heeft om u snel, goed en veilig te helpen. Het delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u dat goed vindt.

In deze folder leest u hoe dat precies gebeurt. U kunt toestemming geven door:

  • tegen uw huisarts en apotheek te zeggen dat u het goed vindt dat ze uw medische gegevens delen;
  • toestemming te geven via www.ikgeeftoestemming.nl;
  • het toestemmingsformulier in te vullen en dit af te geven bij uw huisarts of apotheek.

Bekijk de folder