Rapportcijfer 8,2 voor onze praktijk

Onderzoek

In oktober 2021 hebben wij patiënten gevraagd om de vragenlijst PREM Eerstelijnszorg in te vullen. Dit is een erkende digitale vragenlijst over de huisartsenzorg in Nederland. 

In totaal hebben 385 mensen de vragenlijst ingevuld. Dit is een kwart van alle aangeschreven personen. Omgerekend naar de totale praktijkomvang heeft 11% van onze patiënten aan het onderzoek meegedaan. 

Uitkomsten

De belangrijkste uitkomsten leest u hieronder.

U kunt ook het volledige onderzoeksrapport en de analyse downloaden.

De assistenten kregen het rapportcijfer 7,8. De huisartsen het rapportcijfer 8,5. Het gemiddelde rapportcijfer over de ervaringen met de assistente en de huisarts is 8,2

Compliment

Aantal maal genoemd

Aandacht, betrokkenheid, de patiënt serieus nemen

84

Luisteren, empathisch zijn, aardig-lief-vriendelijk zijn

74

Deskundig, duidelijk, doortastend zijn

70

Rust, geduld, tijd nemen voor de patiënt

57

Vertrouwen

39

 

Verbeterpunt

Aantal maal genoemd

Mist aandacht en betrokkenheid

17

Meer tijd nemen voor consulten, uitloop beperken, avondspreekuur

14

Eerder of vaker doorverwijzen of andere actie ondernemen

8

Rol en houding doktersassistente (barrière voor contact met huisarts)

6

Harder praten

2

Advies meegeven voor na consult, follow-up geven

2

Administratie op orde brengen en houden

1

Plek voor kleding/spullen bij onderzoeksbank

1

Onprettige POH maar is al weg

1

De drie meestgenoemde verbeterpunten vormen de tegenhanger van de vier meest genoemde complimenten. Het aantal positieve reacties op die thema's is een veelvoud van de negatieve reacties.

Onze inzet is om iedereen de juiste aandacht te geven binnen de beschikbare tijd. De mogelijkheden om langere consulten te voeren of het aantal contactmomenten uit te breiden zijn beperkt in menskracht en beschikbare praktijkruimte. Het blijft dan ook altijd een compromis. Wij nodigen mensen uit die zich onvoldoende gehoord voelen dit persoonlijk te bespreken met de huisarts in een volgend consult.